Профил на купувача03.01.2020

Предложение за едничини цени - Образец 7 коригирано

Предложение за единични цени - Образец 7 коригирано ...

03.01.2020

Методика за оценка на офертите

Методика за оценка на офертите ...

03.01.2020

Техническа спецификация

Техническа спецификация ...

03.01.2020

Образци


Образци

Образец 1. ЕЕДОП
...

03.01.2020

Проект на договор

Проект на договор ...

03.01.2020

Документация за участие

Документация за участие ...

03.01.2020

Обявление за поръчка

Обявление за поръчка ...

03.01.2020

Решение за откриване на процедура

Решение за откриване на процедура ...

предишна12следващаСайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.