Предсрочни избори за НС - 11 юли 2021 г.
СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Район Банкя спада към една от общините, присъединени към „Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги“ (Единен модел) и може да осигури предвидената в Изборния кодекс (ИК) възможност за подаване на заявленията от избирателите електронно, за изборите за Народно събрание, насрочени за 11 юли 2021 г., чрез ДАЕУ (Държавна агенция „Електронно управление“).  
Разработени са електронни форми, идентични с утвърдените от ЦИК образци на изборни книжа за предоставяне на електронни услуги по Изборния кодекс, както следва:
  Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес.;
  Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс);
  Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК);
  Подаване на заявление за отстраняване на непълнолетни и грешки в избирателния списък (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК).;
  Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);
  Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители.
Информацията е достъпна в секция „Избори 2021“ на следния адрес:
https://unifiedmodel.egov.bg/wps/portal/unified-model/for-citizens-and-businesses/active-e-admin-services/municipal-services


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.