Профил на купувача
СЪОБЩЕНИЕ

          Във връзка с избор на изпълнител, относно открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Възстановяване на зона за обществен отдих, Парк "Ротанда", гр.Банкя, УПИ VІ - за парк, кв. 38" и "Изграждане, реконструкция и рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, гр. Банкя - Първи етап", Ви Уведомяваме, че на 11.10.2013г. (петък) от 10:00 часа в районната администрация ще се състои отваряне на ценовите оферти.


От Ръководството

 

 


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.