Харта на клиента

ХАРТА НА КЛИЕНТА1. Кои сме ние?
Район „Банкя” е един от 24-те района на Столична община. Кмет на района е г-н Рангел Марков. Сградата на районната администрация, където са разположени всички административни служби на района се намира в гр. Банкя, ул. „Цар Симеон” № 1

За информация:

Телефон: 02/ 997 71 06
Факс: 02/ 997 71 63
Уеб: http://www.bankya.bg
Е-mail: bankya@bankya.bg

Приемно време за граждани: сутрин от 8:30ч. следобяд до 17:00ч. за деловодството във Фронт офиса, като при наличие на граждани до обслужването им, съгл. Чл. 10 от НАО

Приемно време на кмета – понеделник от 9:00ч. до 12:00ч. с предварително записване.

Приемно време на Гл. архитект - понеделник и сряда от 14:00ч. до 16:00ч. с предварително записване.

Приемното време на отделите – понеделник и сряда от 14:00ч. до 16:00ч.

2. Основни административни услуги, извършвани от Столична община и районните администрации
 • ЕСГРАОН и гражданско състояние – адресна регистрация, удостоверения за раждане, брак, смърт, наследници, семейно положение, родствени връзки, удостоверения за настойничество и попечителство, заверка на документи за чужбина и други.
 • Търговски дейности и общински имоти – регистрация на търговски обект, лицензи за търговия, картотекиране и събиране на наеми, общински имоти и други.
 • Градоустройство и архитектура – скици, разрешения за строеж, вписване в кадастър и други.
 • Благоустройство, чистота и екология – ремонт на общински жилища, училища и детски градини, становища за услуги и други.
 • Съдейства за опазването на обществения ред – разрешения за провеждане на шествия, митинги и други.

3. Услуги, предоставяни от други администрации
 • Данъчна служба – гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" № 5, тел: 02/9977550; 02/9977045
 • Социални помощи и грижи – филиал в гр. Банкя, ул. "Княз Борис I" № 5
 • Нарушения на обществения ред – 9-то МВР - гр. София
 • ПУ към 9-то РПУ - гр. София
 • Документи за самоличност – паспортна служба към 9-то РПУ – гр. София

4. Как ще ви обслужваме?
 • Компетентно, учтиво и в срок
 • Законосъобразно
 • При пълна равнопоставеност по пол религия, етническа принадлежност, политически убеждения, като спазваме обявените в настоящата харта „стандарти за обслужване”

5. За връзка с нас

Уважаеми граждани Вие можете да се свържете с нас и да получите желаната информация и услуги:
 • Чрез посещение в сградата на район "Банкя", ул. "Цар Симеон" № 1
 • Чрез писмо по пощата – пощенският ни код е 1320
 • Като се обадите на телефон: 02/9977106
 • Като изпратите факс на: 02/9977163
 • Като изпратите е-мейл на: bankya@bankya.bg

6. Какво очакваме от Вас:
 • Информирайте се за възможностите, които Ви предлагаме.
 • Ясно дефинирайте вашият проблем.
 • Проучете необходимите изисквания и носете всички необходими документи.
 • Предоставяйте достоверна и коректна информация.

7. Стандарти за обслужване
 • Да се отговаря на кореспонденцията ясно и в законово установения срок.
 • Да се обслужват клиентите, компетентно, любезно и експедитивно.
 • Да се отговаря на телефонните обаждания бързо, като се дава изчерпателен и полезен за клиента отговор.
 • Да се предоставя ясна и точна информация, относно услугите на съответната администрация.
 • Да се изнася своевременно и на достъпно място информация за обявени конкурси.
 • В случай, че съответната услуга не е от компетентността на нашата администрация, ние ще Ви насочим към администрацията, която я предоставя.

8. Нашите принципи:
 • Администрацията не пречи, а помага на гражданите.
 • Районната администрация се интересува от Вашата оценка за работата ни.
 • Районната администрация се съобразява с Вашите мнения, оплаквания и препоръки.
 • Районната администрация ще Ви обслужи вежливо и коректно.

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.