Администрация

• За района   • Кмет   • Ръководни органи   • Администрация   • Телефони   • Административни услуги

АДМИНИСТРАЦИЯ НА РАЙОН "БАНКЯ"


 • КМЕТ

 • Кметство Иваняне -
 • Кметство Клисура
 • Финансов контрольор
  • Заместник-кмет
  • Отдел "Инженерна инфраструктура, благоустройство и екология"
  • Заместник-кмет
  • Отдел "Образование, социални дейности, култура, спорт, връзки с обществеността"
  • Отдел "Управление на общинска собственост и жилищен фонд, регистрация и контрол на търговската дейност"
  • Секретар
  • Отдел "Административно, информационно и правно нормативно обслужване, човешки ресурси"
  • Главен архитект
  • Отдел "Устройство на територията, кадастър, регулация и контрол по строителството"
  • Отдел "Финансово стопанска дейност"
  • Секретар на МКБППМН Сигурност

           Приемно време за всички отдели:  сряда от 14.00 – 16.00 ч. /след предварително записване по ресори/

        
          За контакт с различните отдели на районната администрация можете да ползвате обявените на сайта на района телефони  и имейл: bankya@bankya.bg
      
  
  Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
  Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
  Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
  © 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.