Профил на купувача
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА /Възложена/

Столична община - район "Банкя" открива процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Изготвяне на идеен проект (ИП) за корекция на река Михайловска, кв. "Михайлово" - район Банкя, за етапи:
- Корекция на р. Михайловска в участък от вливането на р. Шиварна бара до ул. "Пере Тошев" - район "Банкя";
- Корекция на р. Михайловска в участък от ул. "Пере Тошев" до ул. "Селище" - район "Банкя";
- Корекция на р. Михайловска в участък от ул. "Селище" до ул. "Топлика" - район "Банкя";
- Корекция на р. Михайловска в участък от ул. "Топлика" до южната регулационна граница на кв. "Михайлово" - район "Банкя"
Краен срок за получаване на офертите е 23.02.2015г. до 17,00 часа.

Изтегли от тук
РЕШЕНИЕ
ОБЯВЛЕНИЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗАДАНИЕ
МЕТОДИКА
ОБРАЗЦИ
Въпроси и отговори
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ
ПРОТОКОЛ 1
СЪОБЩЕНИЕ
СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИТЕ ОФЕРТИ
ПРОТОКОЛ 2
ПРОТОКОЛ 3
РЕШЕНИЕ
ДОГОВОР
ЗАДАНИЕ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
линеен график
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
ПЛАЩАНЕ
ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
ПЛАЩАНЕСайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.