Профил на купувача
Обществена поръчка (възложена)

СО район "Банкя" открива процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на глава 8 "а" от ЗОП с предмет: "Проектиране на гробищен парк в местност: "Полето", кв. 17, 18, в.з. "Бели брег", гр. Банкя - Втори етап".
      Крайният срок за получаване на офертите е 22.12.2014г., 17:00 часа

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

УСЛОВИЯ

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРОГРАМА

1.ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

2.ВЪПРОС И ОТГОВОР

ПРОТОКОЛ

ДОГОВОР

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ СКЛЮЧЕН ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ 1 , ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Информация за плащане 30.12.2014г.
Прекратяване/приключване на договор 06.01.2015г.
Информация за освобождаване на гаранция 28.03.2015г.

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.