Профил на купувача
Обществена поръчка (възложена)

"Превантивно почистване на канализационни мрежи, намиращи се на територията на Столична община, район "Банкя"
Краен срок за получаване на офертите 10.12.2014г. до 16:30 часа

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРОТОКОЛ
ДОГОВОР
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОГОВОР- Приложение 4, Приложение 5
Информация за приключване/прекратяване на договор 23.12.2014г.
Информация за плащане 29.12.2014г.
Информация за окончателно плащане 29.12.2014г.


Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.