Профил на купувача
Обществена поръчка (възложена)

         Предметът на настоящата обществена поръчка включва дейности по осигуряване на информация и публичност по проект „Компетентна и ефективна администрация на район „Банкя” на Столична община” в рамките на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № А12-22-11/20.05.2014г. Дейностите по поръчката включват - Организиране на Откриваща пресконференция с най-малко 20 участника за запознаване на всички заинтересовани страни с целите и планираните дейности по проекта; Изработване на 100 броя рекламни брошури; Организиране на Закриваща пресконференция с най-малко 20 участника за запознаване на всички заинтересовани страни с резултатите и ефекта от проекта.

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие: 05.01.2015 г., 16:30 часа.

РЕШЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ОБРАЗЦИ - ФИНАЛ

1.ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

2.ВЪПРОС И ОТГОВОР

3.ВЪПРОС И ОТГОВОР

4.ВЪПРОС И ОТГОВОР

5.ВЪПРОС И ОТГОВОР

6.ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ

ПРОТОКОЛ

ПРОТОКОЛ №2

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

ПРОТОКОЛ № 3

ПРОТОКОЛ № 4

РЕШЕНИЕ

ДОГОВОР

ЦЕНОВА ОФЕРТА

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА

СПИСЪК С ЕКСПЕРТИ

ГАРАНЦИЯ
Гаранция за участие 26.02.2015г.
Информация за плащане 25.03.2015г.
Прекратяване/приключване на договор 05.05.2015г.
Информация за плащане 12.05.2015г.
Гаранция за изпълнение 24.06.2015г.Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.