Новини
Актуална информация относно Минералната баня в Банкя


Във връзка със зачестилите запитвания, свърани с дейността на Голямата балнеолечебница в гр. Банкя, Ви информираме относно следните обстоятелства:
 Открита е процедура с № 121-138/15.12.2021 г. за концесия за строителство на балнеолечебен и СПА център, включващ Централна минерална баня „Банкя“ и подлежащия на изграждане към нея закрит плувен басейн, и за предоставяне и управление на балнеолечебни и СПА услуги в балнеолечебния и СПА център. 
 Срокът за кандидатстване е удължен до 31 май и всеки, който желае да се запознае с концесионната документация, може да го направи в сайта на Националния концесионен регистър.
 Кандидатстването е отворено за всички. 
 Припомняме Ви, че проектът за реставрацията и ремонта на т. нар. Царска баня беше реализиран с бюджет от 8 млн. лв., заплатени от ЗД „Алианц България“ като такса за отстъпено право на строеж на хотел върху терен, отдаден за ползване със срок на концесия 35 години.
Ремонтът и пълната реставрация на сградата, която е паметник на културата, продължи в периода 2019 – 2021 г., като дейността беше възложена на „Консорциум Банкя 2020“ ДЗЗД с договор за строителство № РД 56-82/05.12.2017 г.
 Строежът „Консервация, реставрация и социализация на Централна минерална баня „Банкя“ е изпълнен в съответствие с одобрените проекти и съгласно всички изисквания на Националния институт за недвижимо културно наследство. 
 Разрешение за строеж беше издадено на  12.10.2018 г., а строителната площадка бе открита на 01.11.2018 г. Строително-ремонтните дейности приключиха през 2021 г.
 Наскоро Минералната баня получи и дългоочакваното Разрешение за ползване № СТ05-117/07.03.2022 г. (популярно като Акт 16).
 Общинският съветник Анна Стойкова с нейни колеги и кметът на Банкя Рангел Марков комуникират с потенциални инвеститори, които проявяват интерес и отговарят на възникнали въпроси по документацията за процедурата.
 Надяваме се да постъпят оферти до крайния срок и Банята, която възвърна своя архитектурен, исторически и културен блясък,  да се сдобие с добър стопанин.Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.