Новини
Съобщение от ЦГМ

       Във връзка с обект „Изграждане на  сградно канализационно отклонение за жилищна сграда в гр. Банкя, район „Банкя“, м. „Градоман“, ул. „Цар Симеон“ № 180А, УПИ ХIХ-1081, кв. 19“ и заповед СОА21-РД95-85/01.04.2021 г.  на Столична община:

        От 05.04.2021 г. до 09.04.2021 г. включително се забранява влизането на пътни превозни средства (ППС) по ул. „Цар Симеон“ между ул. „Кокиче“ и ул. „Кракра“ в гр. Банкя, м. „Градоман“

         От 04:30 часа на 05.04.2021 г. до 24:00 часа на 09.04.2021 г.  маршрутът на автобусна линия № 47 се скъсява до кръстовището на ул. „Цар Симеон“ с ул. „Кракра“. Автобусите да извършват обратен завой  в уширението при ул. „Цар Симеон“ и ул. „Кракра“
Разкрива се временна (крайна и начална) спирка с код 6099 „Кв. Градоман“ пред трафопоста на кръстовището на ул. „Цар Симеон“ и ул. „Кракра“. На временната спирка е монтиран спиркоуказател

Крайната и начална спирка с код 0832 „Кв. Градоман“ на ул. „Кокиче“ се закрива

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.