COVID-19
Възможности за комуникация с всички администрациии на Столична община по електронен път

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзка с препоръките на оперативния щаб на Столичната община за максимално ограничаване на социалните контакти с цел превенция на разпространението на Коронавируса, Ви предоставяме информация за възможностите за комуникация с всички районни администрациии на Столична община по електронен път:

     На адрес https://call.sofia.bg/ (Информационна система на Контактния център на Столична община) могат да се подават:

- неспешни сигнали, свързани с проблеми в градската среда, като не се изисква предварителна регистрация;
- писма, жалби, предложения, заявления за достъп до обществена информация. Изисква предварителна регистрация, като потребителят задължително трябва да посочи във формата за регистрация актуален e-mail адрес.

     Чрез изпращане на съобщения към Столична община в Системата за сигурно електронно връчване (http://edelivery.egov.bg/Account/Login).

- Всеки гражданин може да се регистрира в Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), като се идентифицира с Персонален Идентификационен Код на НОИ или с Квалифициран електронен подпис (КЕП).
- През ССЕВ могат да се подават писма, жалби, сигнали, предложения, заявления за достъп до обществена информация, както и искания/заявления за електронни услуги, подписани с КЕП.

     На адрес http://szp.sofia.bg/OnlineReportWSClient може да се направи справка за дължимите данъци и такси към Столична община и да се заплатят задълженията по електронен път с дебитна или кредитна карта.Справката е достъпна чрез:

- ЕГН/Булстат/ЛНЧ и ПИН, издаден от общината;
- Персонален идентификационен код, издаден от Национална агенция за приходите (ПИК на НАП);
- Квалифициран електронен подпис (КЕП) на физическо лице.
 
    На адрес https://usl.sofia.bg/ е осигурена възможност за заявяване по електронен път на административни услуги от категориите „Гражданска регистрация“, „Местни данъци и такси“, „Общинска собственост“ и „Туризъм“.

Предоставянето на електронни административни услуги изисква задължителна регистрация в системата за електронни услуги и наличието на квалифициран електронен подпис (КЕП).

Оторизираните за България доставчици на електронни подписи са:
• "Информационно обслужване" АД
• "Инфонотари" ЕАД
• "Борика" АД
• "Система за електронни плащания/СЕП България" АД
• "Евротръст Технолъджис" АД

 Информация за предварителните изисквания и настройки, които са необходими за използване на електронните услуги, може да намерите в меню „Въпроси/отговори“ (https://t2m.io/wQL2XMQC), „Инструкция за ползване на квалифициран електронен подпис (КЕП)“ - https://t2m.io/buGjXv3tСайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.