Проект "Независим, достоен и спокоен живот в Банкя"
Заключителна пресконференция по проект "Независим, достоен и спокоен живот в Банкя”

       В Столична община район „Банкя“ приключи проект № BG05M9OP001-2.002 „ Независим, достоен и спокоен живот в Банкя“, реализиран с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“. Проектът продължи 20 месеца, като осигури достъп до интегрирани услуги на хора с увреждания и възрастни със затруднения в обслужването. Обхванати бяха общо 30 бр. потребители на социална услуга „Личен асистент“ и „Домашен помощник“, от които 6 бр. деца. На лицата, които полагат грижи за хората с увреждания, бяха осигурени редица подкрепящи мерки- обучение, консултиране и др, с което се повиши качеството на предоставяните услуги.

Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.