Проект Воден цикъл
Подписан договор в районната администрация

           Във връзка с проект "Изграждане на инженерна инфраструктура на ВиК мрежата на гр. Банкя и на кварталите Градоман, Михайлово, Вердикал и с. Иваняне, район Банкя – главни канализационни колектори и подмяна на съществуващи водопроводи, попадащи по трасетата им" на 8 юли в районната администрация на град Банкя се сключи договор за „Подкрепа и организация“ с Обединение "МИСТ – ЕВРОКОНСУЛТ - ЮНИ ПРОДЖЕКТ" на стойност 177 700 лв. без ДДС.
Сайтът е изработен с финансовата подкрепата на Столична община, програма „Европейски проекти и развите на гражданското общество”, 2009
Фондация "Устои" съвместно с Район Банкя
Проект "Оптимизация на управлението на район Банкя в съответствие с европейските изисквания и добри практики"
© 2009 Столична община - район БАНКЯ. Всички права запазени.
Дизайн: АРТЕМАКС